Otomotiv Sanayi Kalite-İmalat-Tasarım Bilgileri | IATF 16949

Otomotiv Sanayinde Gerekli Olan Kalite, Üretim, İmalat ve Tasarım Bilgilerini Öğrenin! | APQP-PPAP-FMEA-MSA-SPC
Otomotiv sanayi için APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC konularını öğreneceksiniz.
IATF 16949 kalite yönetim sistemi için gerekli olan temel bilgileri öğreneceksiniz.
Otomotiv sanayi ile ilgili çok önemli tasarım bilgileri öğreneceksiniz.
Otomotiv sanayinde kullanılan tasarım modüllerini öğreneceksiniz.
Otomotiv mühendisliğine yönelik imalat bilgileri öğreneceksiniz.
Otomotiv sanayi için çok önemli kalite bilgileri öğreneceksiniz.
Ergonomik tasarım bakış açılarını öğreneceksiniz.
Kinematik tasarımların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.
Sac metal ve kalıp tasarım mantığını öğreneceksiniz.

Bu eğitimde Otomotiv Sanayinde gerekli olan tüm kalite, imalat ve tasarım bilgilerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Otomotivde kullanılan kalite yönetim sistemleri, tasarım programları, modüller, tasarım bakış açıları, imalat bilgileri, mekanik sistemler, vs. gibi çok geniş yelpazeli konular bu eğitimin ana konusunu oluşturacaktır. Otomotiv sanayinde sıklıkla karşınıza çıkabilecek APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC gibi kalite konularına bol örneklerle birlikte eğitimimizde değindik. Ayrıca bu eğitimde Catia V5 programı içerisindeki özellikle Otomotiv, Havacılık ve Savunma Sanayi gibi önemli endüstrilerde bolca kullanılan Ergonomics Design & Analysis modülünü de detaylı olarak işleyeceğiz. Ergonomics Design ortamı ile birlikte Catia V5 içerisinde bir insan modelleyip, bu insanı çeşitli tasarımlarımızda ergonomik analizler yapmak için kullanabiliriz. Bir araç modellendikten sonra içerisine Ergonomics Design ortamındaki komutlarla insan yerleştirilip, insanın bakış açısında araç içerisindeki gözlerin, yerlerin ergonomik olup olmamasına hızlıca bakabiliriz. Daha farklı bir uygulamada ise bir insanın Ergonomics Analysis ortamlarında biyomekanik analizlerini yapabilme şansımız vardır. Bu analizler sonucunda ise insanda nasıl bir biyomekanik kuvvet, gerilme, vs. oluşur gibi bu tarz parametreleri raporlayıp, analiz edebiliriz ve insanın en ergonomik koşullarını belirleyebiliriz. Umarız hazırladığımız bu eğitim sizlere faydalı olur, eğitimde görüşmek üzere!

Otomotiv endüstrisi, terim anlamı olarak, motorlu taşıtları tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan iş sektörüdür. Otomotiv sanayii, tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Sektörün ekonomideki sürükleyici lokomotif etkisinin nedeni, diğer sanayi dalları ve ekonominin diğer sektörleri ile olan çok yakın ilişkisidir. Otomotiv sanayii demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisidir.

IATF 16949, otomotiv endüstrisi tedarik zinciri ve montaj sürecinde sürekli iyileştirme sağlayan, kusur önlemeyi, varyasyon ve israfın azaltılmasını vurgulayan bir kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini amaçlayan teknik bir şartnamedir.

Ergonomi kelimesi kısaca iş bilimi anlamına gelmektedir. Uzun anlamıyla ergonomi; bireyin fiziksel ve psikolojik özelliklerini araştırmak suretiyle, insanın makine ve çevreyle adaptasyonunu inceleyen çalışmaların bütünüdür. Bazı teknik ve doğal yöntemler kullanılmak suretiyle ilgili konu hakkında geliştirme ve araştırma yapılır. Böylece kişinin kendini daha rahat ve uyumlu gösterebilmesi için çevresi ile makineler üzerinde incelemeler sağlanır. Ergonomi bir nevi insan mühendisliği olarak da anlatılabilir. Kişi üzerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde çevre ile makine ile bir bütün olarak uyumun en iyi biçimde sağlanması adına süreç gerçekleşir.

Tutorial Bar
Logo