Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Eğitimi (MSSQL)

ℹ️ IMPORTANT UPDATE: Udemy has changed its coupon system. Now each course coupon is valid only for FIRST 1000 redemptions. That means within a few hours of posting, the course will no longer be FREE. Join our Telegram Channel if you don’t want to lose any Free Coupon by Clicking Here.
Veri Tabanı (MSSQL)
Sıfırdan Veri Tabanı Öğrenimi
SQL Server Developer Edition Kurulumu
Veri Tabanı Temel Kavramlar
Varlık İlişki Modeli
Normalizasyon
İlişkili Tablolar
Operatörler
Birleştirme İşlemleri
SQL Komutları
Veri Tabanı Tasarım Süreci
Birincil Anahtar Yabancı Anahtar Kavramları
Birim İlişki Diyagramı
Matematiksel ve Tarih Fonksiyonları
MSSQL İle C# Bağlantısı
SQL Sorular

Veri tabanı alanında uzman olmaya hazır olun!  Veri tabanlarınızı dilediğiniz gibi yönetecek, kurgulayacak ve oluşturabileceksiniz. Peki, tamam bunları yapalım da nedir bu veri tabanı? Biraz bundan bahsedelim sizlere. Veri tabanı, aralarında ilişki bulunan ve belirli bir düzene sahip verilerin oluşturduğu topluluktur. Okuldaki öğrencilerin bilgileri, hastanelerdeki hastalara ait kayıtlar, mağaza müşterilerine ait bilgiler… Bunların hepsi birer veri tabanıdır. Eğer veri tabanlarına hakim olur ve nasıl yöneteceğini iyi bilirseniz, yaptığınız işte hızlıca ilerlemeyi de öğrenirsiniz! Piyasanın gerisinde kalmamak, dijital dünyaya gözlerinizi kapamamak için Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Eğitimi’ni kaçırmayın!

Bu eğitim sayesinde;

Veri tabanı oluşturacak,

Veri tabanı kurgulayacak,

Veri tabanlarını yönetecek,

Dijital dünyada patron siz olacaksınız!

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL)  Programı ve Kursu İçeriği

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) veri tabanına dair tüm kavramların açıklanması, en yaygın kullanılan veri tabanı yönetim sistemlerinden biri olan Microsoft SQL Server programı ile etkileşimde olarak sunulan kavramların, veri analizi, veri girişi, dışarıdan veri alma ve güncellemeleri yönetmek için ayrıntılı bilgi içeren derslerin yürütülmesidir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) katılımcılara, proje yöneticilerinin, şirketlerin, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu tüm paket programları yapma becerisi kazandırır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL), girişimcilik projelerinde veri tabanı yönetimine ihtiyaç duyan kişiler, veri tabanı ile veri tabanı paket programları hazırlamak isteyenler, web tasarım ve programlama alanında veri tabanı sunmak isteyen kişiler katılabilir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL)  Programı Kimler İçindir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL)  şu kişiler içindir;

 • Yönetici konumunda görev yapan kişiler.
 • Web tasarım ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler.
 • Fabrikalarda bilgi işlem sorumluları.
 • Kendi işinde veri tabanı ile uğraşmak isteyenler.
 • Veri tabanı ile veri tabanı paket programları hazırlamak isteyenler.
 • Web programcılığında veri tabanını kullanmak isteyenler
 • Yönetici adayları.
 • Uzmanlar.
 • Yönetici asistanları.
 • Pazarlama uzmanları.
 • Analiz ve araştırma geliştirme departmanında görev alan ya da görev almak isteyen kişiler.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Programına Katılanlar Neler Öğrenir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Programına katılanlar şunları öğrenir;

 • Microsoft SQL programı hakkında detaylı bilgi.
 • Temel veri tabanı kavramları ve bu kavramların nasıl kullanılacağı.
 • Web madenciliği alanında detaylı bilgi.
 • Veri modelleri ve verilerin sınıflandırılmasına ilişkin hususlar.
 • Web tasarım alanında veri tabanı yönetim sistemlerinin nasıl kullanılacağı.
 • SQL sorgulamanın ne olduğu ve hangi terimleri bünyesinde barındırdığı.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL)  Programı Ders İçeriği ve Konu Başlıkları Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) ders içeriği ve konu başlıkları şunlardır;

 • Temel veri tabanı kavramları; veri, enformasyon, bilgi, veri tabanı
 • Veri ambarı, veri martları, veri, metin ve web madenciliği
 • Veri tabanı yönetim sistemleri ve sınıflandırılması
 • Veri ve veri modelleri
 • Veri tabanı elemanları; tablo ve alan özellikleri
 • Veri tabanı elemanları; zorlayıcılar, anahtarlar, indeks, görünümler ve ilişkilendirme
 • Veri tabanı normalizasyonu 5N kuralı
 • Veri tabanı tasarımı
 • Örnek bir personel veri tabanı tasarımı
 • İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ve veri madenciliği ilişkisi
 • SQL sorgulama dili hakkında bilgi
 • MSSQL server kurulumu
 • SQL server management studio kurulumu
 • SQL server management studio tanıtımı
 • SQL Kavramı
 • Veri Tanımlama Dili (DDL)
 • CREATE (Nesne Oluşturmak)
 • ALTER (Nesnelerde Değişiklik Yapmak)
 • DROP (Nesne Silmek)
 • Veri İşleme Dili (DML)
 • Veri tabanına yeni veriler eklemek (insert)
 • SELECT, FROM,
 • WHERE, AS ifadeleri
 • SUM Fonksiyonu
 • AVG Fonksiyonu
 • MAX Fonksiyonu
 • MIN Fonksiyonu
 • COUNT Fonksiyonu
 • SUBSTRİNG Fonksiyonu
 • LEFT Fonksiyonu
 • RİGHT Fonksiyonu
 • UPPER Fonksiyonu
 • SQL JOIN
 • OUTER JOİN ( LEFT / RİGHT )
 • GROUP BY, ORDER BY, TOP, HAVING ifadeleri
 • Veriler üzerinde değişiklik (güncelleme) yapmak (update)
 • Veri tabanından veri silmek (delete)
 • Tablolar arası ilişkiler
 • Anahtar
 • Yabancı anahtar (FORİGN KEY)

Tutorial Bar
Logo
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.