OLASILIK

OLASILIK

Ezberden uzak bir şekilde olasılık teorisi’nin temellerini anlayın. Bol görselli ve soru çözümlü.

Öğrenecekleriniz

 • Kümeler
 • Deney, Sonuç, Olay, Örneklem uzayı kavramları
 • Olasılık aksiyomları
 • Koşullu (Conditional) olasılık
 • Bağımsızlık, Ayrıklık
 • Toplam olasılık kuralı ve Bayes teoremi
 • Ağaç diyagramları, sayma metotları
 • Permutasyon ve kombinasyon ile bir olayın olasılığının hesabı
 • Bağımsız denemeli deneyler
 • Ayrık ve sürekli rassal değişkenler
 • Olasılık kütle ve yoğunluk fonksiyonu (PMF ve PDF)
 • Ayrık ve sürekli rassal değişkenlerin kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF)
 • Rassal değişkenlerde beklenen değer, varyans, standart sapma kavramları
 • Rassal değişkenlerin fonksiyonları, Y=g(X) ‘in PDF’ini bulmak
 • Bernoulli, Binomial, Pascal, Poisson gibi çok karşılaşılan rassal değişkenlerin dağılımlarının çıkarılışı
 • Gauss dağılımı , Q fonksiyonu, Phi fonksiyonu
 • Çoklu rassal değişkenler

Gereksinimler

 • Fonksiyonlar
 • Temel seviyede türev, integral

Bu kurs kimler için uygun:

 • Lisans öğrencileri
 • Lisansüstü öğrenciler
 • Mezunlar

Tags:

Tutorial Bar
Logo