CSI Safe 2016 Eğitimi | Türkçe

CSI Safe 2016 Eğitimi | Türkçe

Betonarme döşeme ve temel sistemlerinin tasarımını öğrenin. Yeni beceriler kazanın.

Öğrenecekleriniz

 • Yapısal analizin temelleri
 • Taşıyıcı eleman modelleme
 • Gerekli malzeme ve kesit özelliklerinin tanımlanması
 • Kolon şeritleri, orta şeritlerin belirlenmesi ve bu şeritler üzerinden hesap yapılması
 • Betonarme döşeme ve temel sistemlerinin modellenip analiz edilmesi
 • Elde edilen analiz sonuçları üzerinden yorum yapma

Gereksinimler

 • Temel bilgisayar bilgisi
 • Temel betonarme bilgisi

Bu kurs kimler için uygun:

 • İnşaat mühendisleri
 • Yapı mühendisleri
 • İnşaat mühendisliği lisans-lisansüstü öğrencileri
 • Yapısal analize ilgi duyan herkes
Tutorial Bar
Logo