3-) 3 Boyutlu Hayvan Çizimi- 3D Animal Drawing

Hayvan Figürü Farklı Çizim Çeşitleri-Animal Figure Different Types of Drawing
Kağıdı doğru kullanmayı öğrenecekler. They will learn to use paper correctly.
Hayvan Figürü çizerken simetri oluşturmayı öğrenecekler. They will learn to create symmetry while drawing Animal Figure.
Hayvan vücut hatlarını tonlamalarda geçişi öğrenecekler. They will learn the transition of animal body lines in intonations.
Gölgelendirme ve renklendirme sonucu 3 Boyut kazandırmayı öğrenecekler. They will learn to gain 3D as a result of shading and coloring.
Hayvan Figürü Perspektif Kuralları çerçevesinde öğrenecekler. They will learn within the framework of Animal Figure Perspective Rules.
Referans Çizgilerini öğrenecekler. They will learn Reference Lines.

Resim yaparken hem öğrenecek hem de keyif alacaksınız.

Resmi Perspektif Kuralları çerçevesinde ve oran orantı, simetri kuralları ile çizeceksiniz.

Her açıdan çizim yapabileceksiniz. Dokuz farklı açıdan çizim yapabileceksiniz ve bunları farklı Perspektif Kuralları çerçevesinde öğreneceksiniz.

Kursa sürekli ilaveler yaparak güncelleyeceğiz.

Herhangi sorunuz olursa mesaj yoluyla dönüş yaparım.

Güzel haberlerden haberdar olmanız için duyurular yapacağım.

Hiç sıkılmadan izleyeceğiniz kurs olacak arkadaşlar.

2000 öğrenci sayısını geçtik diğer kurslarda arkadaşlar, ilginize teşekkür ediyorum.

Arkadaşlar kurslarımı gerçekten tamamen izler ve siz de denerseniz çok yakın sürede sizler de 3 Boyutlu Çizim yapabileceksiniz.

—————————————

You will both learn and enjoy while painting.

You will draw the picture within the framework of the Rules of Perspective and with the rules of proportion, symmetry.

You can draw from any angle.  You will be able to draw from nine different angles and you will learn them within the framework of different Rules of Perspective.

We will constantly update the course with additions.

If you have any questions, I will get back to you via message.

I will make announcements to keep you informed of good news.

It will be a course that you will watch without getting bored, friends.

We have passed the number of 2000 students in other courses, thank you for your interest.

Friends, if you follow my courses completely and try, you will be able to make 3D Drawing very soon.

Tutorial Bar
Logo